YCD: Nấm men Cytosine Deaminase


YCD có nghĩa là gì? YCD là viết tắt của Nấm men Cytosine Deaminase. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Nấm men Cytosine Deaminase, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Nấm men Cytosine Deaminase trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của YCD được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài YCD, Nấm men Cytosine Deaminase có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

YCD = Nấm men Cytosine Deaminase

Tìm kiếm định nghĩa chung của YCD? YCD có nghĩa là Nấm men Cytosine Deaminase. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của YCD trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của YCD bằng tiếng Anh: Nấm men Cytosine Deaminase. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

YCD: Nấm men Cytosine Deaminase

Ý nghĩa của YCD bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, YCD được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Nấm men Cytosine Deaminase. Trang này là tất cả về từ viết tắt của YCD và ý nghĩa của nó là Nấm men Cytosine Deaminase. Xin lưu ý rằng Nấm men Cytosine Deaminase không phải là ý nghĩa duy chỉ của YCD. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của YCD, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của YCD từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Yeast Cytosine Deaminase

Ý nghĩa khác của YCD

Bên cạnh Nấm men Cytosine Deaminase, YCD có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của YCD, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Nấm men Cytosine Deaminase bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Nấm men Cytosine Deaminase bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

YCD định nghĩa:
    ... Thêm