DIRD: Quốc tế và phát triển nông thôn


DIRD có nghĩa là gì? DIRD là viết tắt của Quốc tế và phát triển nông thôn. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Quốc tế và phát triển nông thôn, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Quốc tế và phát triển nông thôn trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của DIRD được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài DIRD, Quốc tế và phát triển nông thôn có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

DIRD = Quốc tế và phát triển nông thôn

Tìm kiếm định nghĩa chung của DIRD? DIRD có nghĩa là Quốc tế và phát triển nông thôn. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của DIRD trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của DIRD bằng tiếng Anh: Quốc tế và phát triển nông thôn. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

DIRD: Quốc tế và phát triển nông thôn

Ý nghĩa của DIRD bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, DIRD được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Quốc tế và phát triển nông thôn. Trang này là tất cả về từ viết tắt của DIRD và ý nghĩa của nó là Quốc tế và phát triển nông thôn. Xin lưu ý rằng Quốc tế và phát triển nông thôn không phải là ý nghĩa duy chỉ của DIRD. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của DIRD, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của DIRD từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Department of International and Rural Development

Ý nghĩa khác của DIRD

Bên cạnh Quốc tế và phát triển nông thôn, DIRD có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của DIRD, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Quốc tế và phát triển nông thôn bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Quốc tế và phát triển nông thôn bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.