BSMC: Màu xanh bầu trời nhiệm vụ Club


BSMC có nghĩa là gì? BSMC là viết tắt của Màu xanh bầu trời nhiệm vụ Club. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Màu xanh bầu trời nhiệm vụ Club, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Màu xanh bầu trời nhiệm vụ Club trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của BSMC được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài BSMC, Màu xanh bầu trời nhiệm vụ Club có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

BSMC = Màu xanh bầu trời nhiệm vụ Club

Tìm kiếm định nghĩa chung của BSMC? BSMC có nghĩa là Màu xanh bầu trời nhiệm vụ Club. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của BSMC trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của BSMC bằng tiếng Anh: Màu xanh bầu trời nhiệm vụ Club. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

BSMC: Màu xanh bầu trời nhiệm vụ Club

Ý nghĩa của BSMC bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, BSMC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Màu xanh bầu trời nhiệm vụ Club. Trang này là tất cả về từ viết tắt của BSMC và ý nghĩa của nó là Màu xanh bầu trời nhiệm vụ Club. Xin lưu ý rằng Màu xanh bầu trời nhiệm vụ Club không phải là ý nghĩa duy chỉ của BSMC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của BSMC, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của BSMC từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Blue Sky Mission Club

Ý nghĩa khác của BSMC

Bên cạnh Màu xanh bầu trời nhiệm vụ Club, BSMC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của BSMC, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Màu xanh bầu trời nhiệm vụ Club bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Màu xanh bầu trời nhiệm vụ Club bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.