BSMC: Phát triển bền vững tiến sĩ Bernd Steinmuller tư vấn quản lý


BSMC có nghĩa là gì? BSMC là viết tắt của Phát triển bền vững tiến sĩ Bernd Steinmuller tư vấn quản lý. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Phát triển bền vững tiến sĩ Bernd Steinmuller tư vấn quản lý, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Phát triển bền vững tiến sĩ Bernd Steinmuller tư vấn quản lý trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của BSMC được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài BSMC, Phát triển bền vững tiến sĩ Bernd Steinmuller tư vấn quản lý có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

BSMC = Phát triển bền vững tiến sĩ Bernd Steinmuller tư vấn quản lý

Tìm kiếm định nghĩa chung của BSMC? BSMC có nghĩa là Phát triển bền vững tiến sĩ Bernd Steinmuller tư vấn quản lý. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của BSMC trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của BSMC bằng tiếng Anh: Phát triển bền vững tiến sĩ Bernd Steinmuller tư vấn quản lý. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

BSMC: Phát triển bền vững tiến sĩ Bernd Steinmuller tư vấn quản lý

Ý nghĩa của BSMC bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, BSMC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Phát triển bền vững tiến sĩ Bernd Steinmuller tư vấn quản lý. Trang này là tất cả về từ viết tắt của BSMC và ý nghĩa của nó là Phát triển bền vững tiến sĩ Bernd Steinmuller tư vấn quản lý. Xin lưu ý rằng Phát triển bền vững tiến sĩ Bernd Steinmuller tư vấn quản lý không phải là ý nghĩa duy chỉ của BSMC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của BSMC, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của BSMC từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Dr. Bernd Steinmuller Sustainability Management Consulting

Ý nghĩa khác của BSMC

Bên cạnh Phát triển bền vững tiến sĩ Bernd Steinmuller tư vấn quản lý, BSMC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của BSMC, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Phát triển bền vững tiến sĩ Bernd Steinmuller tư vấn quản lý bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Phát triển bền vững tiến sĩ Bernd Steinmuller tư vấn quản lý bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.