BSMC: Bàng quang cơ trơn di động


BSMC có nghĩa là gì? BSMC là viết tắt của Bàng quang cơ trơn di động. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Bàng quang cơ trơn di động, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Bàng quang cơ trơn di động trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của BSMC được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài BSMC, Bàng quang cơ trơn di động có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

BSMC = Bàng quang cơ trơn di động

Tìm kiếm định nghĩa chung của BSMC? BSMC có nghĩa là Bàng quang cơ trơn di động. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của BSMC trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của BSMC bằng tiếng Anh: Bàng quang cơ trơn di động. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

BSMC: Bàng quang cơ trơn di động

Ý nghĩa của BSMC bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, BSMC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Bàng quang cơ trơn di động. Trang này là tất cả về từ viết tắt của BSMC và ý nghĩa của nó là Bàng quang cơ trơn di động. Xin lưu ý rằng Bàng quang cơ trơn di động không phải là ý nghĩa duy chỉ của BSMC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của BSMC, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của BSMC từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Bladder Smooth Muscle Cell

Ý nghĩa khác của BSMC

Bên cạnh Bàng quang cơ trơn di động, BSMC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của BSMC, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Bàng quang cơ trơn di động bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Bàng quang cơ trơn di động bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.