CSBA: Hiệp hội Hội đồng nhà trường Canada


CSBA có nghĩa là gì? CSBA là viết tắt của Hiệp hội Hội đồng nhà trường Canada. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Hiệp hội Hội đồng nhà trường Canada, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hiệp hội Hội đồng nhà trường Canada trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của CSBA được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài CSBA, Hiệp hội Hội đồng nhà trường Canada có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

CSBA = Hiệp hội Hội đồng nhà trường Canada

Tìm kiếm định nghĩa chung của CSBA? CSBA có nghĩa là Hiệp hội Hội đồng nhà trường Canada. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của CSBA trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của CSBA bằng tiếng Anh: Hiệp hội Hội đồng nhà trường Canada. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

CSBA: Hiệp hội Hội đồng nhà trường Canada

Ý nghĩa của CSBA bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, CSBA được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Hiệp hội Hội đồng nhà trường Canada. Trang này là tất cả về từ viết tắt của CSBA và ý nghĩa của nó là Hiệp hội Hội đồng nhà trường Canada. Xin lưu ý rằng Hiệp hội Hội đồng nhà trường Canada không phải là ý nghĩa duy chỉ của CSBA. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của CSBA, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của CSBA từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Canadian School Boards Association

Ý nghĩa khác của CSBA

Bên cạnh Hiệp hội Hội đồng nhà trường Canada, CSBA có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của CSBA, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Hiệp hội Hội đồng nhà trường Canada bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hiệp hội Hội đồng nhà trường Canada bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.