CSBA: Hội đồng của Hiệp hội khoa học sinh học nhà nước


CSBA có nghĩa là gì? CSBA là viết tắt của Hội đồng của Hiệp hội khoa học sinh học nhà nước. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Hội đồng của Hiệp hội khoa học sinh học nhà nước, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hội đồng của Hiệp hội khoa học sinh học nhà nước trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của CSBA được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài CSBA, Hội đồng của Hiệp hội khoa học sinh học nhà nước có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

CSBA = Hội đồng của Hiệp hội khoa học sinh học nhà nước

Tìm kiếm định nghĩa chung của CSBA? CSBA có nghĩa là Hội đồng của Hiệp hội khoa học sinh học nhà nước. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của CSBA trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của CSBA bằng tiếng Anh: Hội đồng của Hiệp hội khoa học sinh học nhà nước. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

CSBA: Hội đồng của Hiệp hội khoa học sinh học nhà nước

Ý nghĩa của CSBA bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, CSBA được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Hội đồng của Hiệp hội khoa học sinh học nhà nước. Trang này là tất cả về từ viết tắt của CSBA và ý nghĩa của nó là Hội đồng của Hiệp hội khoa học sinh học nhà nước. Xin lưu ý rằng Hội đồng của Hiệp hội khoa học sinh học nhà nước không phải là ý nghĩa duy chỉ của CSBA. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của CSBA, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của CSBA từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Council of State Bioscience Associations

Ý nghĩa khác của CSBA

Bên cạnh Hội đồng của Hiệp hội khoa học sinh học nhà nước, CSBA có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của CSBA, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Hội đồng của Hiệp hội khoa học sinh học nhà nước bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hội đồng của Hiệp hội khoa học sinh học nhà nước bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.