IKT: Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi

What does IKT mean? The above is one of IKT meanings. It may have other definitions. Please refer to the end of this passage.

IKT: Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi

Definition in English: Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi