WAT: Woordeboek van die Afrikaanse Taal

What does WAT mean? The above is one of WAT meanings. It may have other definitions. Please refer to the end of this passage.

WAT: Woordeboek van die Afrikaanse Taal

Definition in English: Woordeboek van die Afrikaanse Taal