Lühend

Lühend on sõna lühendatud vorm. See võib sisaldada fraasi sõnade esitähti või olla sõna kokkutõmbunud vorm. Lühendid on kasulikud, kui ruum on piiratud. Kasutage neid ka selleks, et vältida pika termini kordamist dokumendis mitu korda. Ametlikult kirjutades selgitage lühendit, esitades esimesel kasutamisel selle täiskuju. Te ei pea selgitama terminit, mida kasutatakse üldiselt lühendatud kujul või mis on sõnastikus nimisõnana loetletud. Mis on lühend? Lühend on termini lühendatud vorm, mis moodustatakse sageli mitmesõnalise fraasi iga sõna esimesest tähest. Lühend võib olla ka lihtsalt üksiku sõna kokkutõmbunud vorm. Lühendid on levinud nii ametlikus kui ka mitteametlikus kirjutamises. Paljud terminid, nagu DNA ja HTML, on paremini tuntud nende lühendite kui täisvormide järgi. Lühendite tüübid: Lühend võib olla initsialism, akronüüm, kokkutõmbumine või muu lühendatud vorm. Initsialism sisaldab termini sõnade esimesi tähti. Akronüüm on sõnana hääldatav lühend. Millal kasutada lühendit? Kasutage lühendeid, et vältida dokumendis pikkade fraaside ja terminite kordamist. Lühendid aitavad ka piiratud ruumi korral teavet hõlpsasti edastada (nt diagrammidel ja joonistel). Kuidas lühendit õigesti kasutada? Üldiselt selgitage lühendit esmakordsel kasutamisel, esitades selle täiskuju. Näpunäide. Kaaluge akadeemilises töös või aruandes sõnastiku või lühendite loendi lisamist registri järele. A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14 - A15 - A16 - A17 - A18 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9 - C10 - C11 - C12 - C13 - C14 - C15 - C16 - C17 - C18 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7 - F8 - F9 - F10 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 - G8 - H2 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - I2 - I3 - I4 - I5 - I6 - I7 - I8 - I9 - I10 - I11 - I12 - J2 - J3 - J4 - J5 - K2 - K3 - K4 - L2 - L3 - L4 - L5 - L6 - L7 - L8 - L9 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M12 - N2 - N3 - N4 - N5 - N6 - N7 - N8 - N9 - N10 - N11 - N12 - N13 - O2 - O3 - O4 - O5 - O6 - O7 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10 - P11 - Q2 - Q3 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6 - U7 - V2 - V3 - V4 - V5 - W2 - W3 - W4 - W5 - W6 - W7 - W8 - W9 - W10 - W11 - W12 - Y2 - Y3 - Z2

Akronüüm

Akronüüm on lühend mitmest sõnast, mis moodustatakse kõigi nende sõnade esitähest teise sõna moodustamiseks. Näiteks NASA tähistab "National Aeronautics and Space Administration". Mis on akronüüm? Akronüüm on lühend, mis moodustatakse tavaliselt fraasi iga sõna esitähte kasutades, nii et see moodustab hääldatava sõna. See on suurepärane võimalus luua kiirem ja lühem viis pikema ja keerulisema fraasi ütlemiseks. Akronüümid hõlmavad ka teistsugust versiooni, mida nimetatakse "initsialismideks", mis on samuti fraas, mis on tähistatud iga fraasis sisalduva sõna esitähtedega, kuid kui see on kokku pandud, ei saa seda kordumatu sõnana hääldada. Selle asemel hääldatakse seda sõna iga tähe eraldi öeldes. Sageli on väga tavaline, et akronüümid või initsiaalid muutuvad inglise keeles omaette sõnadeks. Akronüümide näited: SKT – sisemajanduse koguprodukt; CMU – Carnegie Melloni ülikool; BBW – suured mustad naised; CPU – keskprotsessor. Miks kasutatakse akronüüme? Akronüümid on suurepärane viis nii kirjaliku kui ka kõnesuhtluse kiirendamiseks, eriti kui teil on palju erinevaid ideid ja vajate viisi nende kiireks väljendamiseks. Lastele on ideaalne õppida akronüüme algkoolis ja kasutada neid oma akadeemilises kirjutamises, et vältida pikkade korduvate pealkirjade kasutamist, mis säästab eksamitel väärtuslikku kirjutamisaega. 1.2 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - 3.1 - 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14 - 3.15 - 3.16 - 3.17 - 3.18 - 3.19 - 3.2 - 3.21 - 3.22 - 3.23 - 3.24 - 3.25 - 3.26 - 3.27 - 3.28 - 3.29 - 3.3 - 3.31 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9 - 4.1 - 4.11 - 4.12 - 4.13 - 4.14 - 4.15 - 4.16 - 4.17 - 4.18 - 4.19 - 4.2 - 4.21 - 4.22 - 4.23 - 4.24 - 4.25 - 4.26 - 4.27 - 4.28 - 4.29 - 4.3 - 4.31 - 4.32 - 4.33 - 4.34 - 4.35 - 4.36 - 4.37 - 4.38 - 4.39 - 4.4 - 4.41 - 4.42 - 4.43 - 4.44 - 4.45 - 4.46 - 4.47 - 4.48 - 4.49 - 4.5 - 4.51 - 4.52 - 4.53 - 4.54 - 4.55 - 4.56 - 4.57 - 4.58 - 4.59 - 4.6 - 4.61 - 4.62 - 4.63 - 4.64 - 4.65 - 4.66 - 4.67 - 4.68 - 4.69 - 4.7 - 4.71 - 4.72 - 4.73 - 4.74 - 4.75 - 4.76 - 4.77 - 4.78 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.8 - 5.9 - 5.1 - 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14 - 5.15 - 5.16 - 5.17 - 5.18 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 7.2