Forkortelse

En forkortelse er den forkortede formen av et ord. Det kan bestå av de første bokstavene i ordene i en setning eller være den kontrakterte formen av et ord. Forkortelser er nyttige når plassen er begrenset. Bruk dem også for å unngå å gjenta en lang term flere ganger i et dokument. I formell skrift, forklar en forkortelse ved å oppgi dens fullstendige form ved første gangs bruk. Du trenger ikke å forklare et begrep som vanligvis brukes i sin forkortede form eller er oppført som et substantiv i ordboken. Hva er en forkortelse? En forkortelse er den forkortede formen av et begrep, ofte dannet ved å bruke den første bokstaven i hvert ord i en flerordsfrase. En forkortelse kan også ganske enkelt være den kontrakterte formen av et enkelt ord. Forkortelser er vanlige i både formell og uformell skriving. Mange begreper, som DNA og HTML, er bedre kjent med sine forkortede enn fulle former. Typer forkortelser: En forkortelse kan være en initialisme, et akronym, en sammentrekning eller annen forkortet form. En initialisme består av de første bokstavene i ordene i en term. Et akronym er en forkortelse som uttales som et ord. Når skal man bruke forkortelse? Bruk forkortelser for å unngå å gjenta lange fraser og termer i et dokument. Forkortelser hjelper også med å formidle informasjon enkelt når plassen er begrenset (f.eks. i diagrammer og figurer). Hvordan bruke forkortelsen riktig? Generelt, forklar en forkortelse ved første gangs bruk ved å oppgi dens fullstendige form. Tips: I en akademisk oppgave eller rapport bør du vurdere å legge til en ordliste eller liste over forkortelser etter indeksen. A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14 - A15 - A16 - A17 - A18 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9 - C10 - C11 - C12 - C13 - C14 - C15 - C16 - C17 - C18 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7 - F8 - F9 - F10 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 - G8 - H2 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - I2 - I3 - I4 - I5 - I6 - I7 - I8 - I9 - I10 - I11 - I12 - J2 - J3 - J4 - J5 - K2 - K3 - K4 - L2 - L3 - L4 - L5 - L6 - L7 - L8 - L9 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M12 - N2 - N3 - N4 - N5 - N6 - N7 - N8 - N9 - N10 - N11 - N12 - N13 - O2 - O3 - O4 - O5 - O6 - O7 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10 - P11 - Q2 - Q3 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6 - U7 - V2 - V3 - V4 - V5 - W2 - W3 - W4 - W5 - W6 - W7 - W8 - W9 - W10 - W11 - W12 - Y2 - Y3 - Z2

Akronym

Et akronym er en forkortelse av flere ord dannet av den første bokstaven i hvert av disse ordene for å lage et annet ord. For eksempel står NASA for «National Aeronautics and Space Administration». Hva er et akronym? Et akronym er en forkortelse som vanligvis dannes ved å bruke den første bokstaven i hvert ord i en setning, så det danner et uttalbart ord. Dette er en fin måte å lage en raskere og kortere måte å si en lengre og mer komplisert setning på. Akronymer omfatter også en annen versjon, kalt "initialismer", som også er en setning som indikeres ved å bruke den første bokstaven i hvert ord som er inkludert i setningen, men når den er satt sammen, kan den ikke uttales som et unikt ord. I stedet uttales det ved å si hver bokstav i ordet individuelt. Ofte er det veldig vanlig at akronymer eller initialismer blir ord i seg selv på engelsk. Eksempler på akronymer: BNP - Bruttonasjonalprodukt; CMU - Carnegie Mellon University; BBW - Big Black Women; CPU - sentral prosesseringsenhet. Hvorfor brukes akronymer? Akronymer er en utmerket måte å fremskynde kommunikasjonen, både skriftlig og muntlig, spesielt hvis du har mange forskjellige ideer og trenger en måte å uttrykke dem raskt på. Det er ideelt for barn å lære akronymer i grunnskolen og bruke dem i sin akademiske skriving for å unngå bruk av lange, repeterende titler, noe som vil spare verdifull skrivetid i eksamener. 1.2 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - 3.1 - 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14 - 3.15 - 3.16 - 3.17 - 3.18 - 3.19 - 3.2 - 3.21 - 3.22 - 3.23 - 3.24 - 3.25 - 3.26 - 3.27 - 3.28 - 3.29 - 3.3 - 3.31 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9 - 4.1 - 4.11 - 4.12 - 4.13 - 4.14 - 4.15 - 4.16 - 4.17 - 4.18 - 4.19 - 4.2 - 4.21 - 4.22 - 4.23 - 4.24 - 4.25 - 4.26 - 4.27 - 4.28 - 4.29 - 4.3 - 4.31 - 4.32 - 4.33 - 4.34 - 4.35 - 4.36 - 4.37 - 4.38 - 4.39 - 4.4 - 4.41 - 4.42 - 4.43 - 4.44 - 4.45 - 4.46 - 4.47 - 4.48 - 4.49 - 4.5 - 4.51 - 4.52 - 4.53 - 4.54 - 4.55 - 4.56 - 4.57 - 4.58 - 4.59 - 4.6 - 4.61 - 4.62 - 4.63 - 4.64 - 4.65 - 4.66 - 4.67 - 4.68 - 4.69 - 4.7 - 4.71 - 4.72 - 4.73 - 4.74 - 4.75 - 4.76 - 4.77 - 4.78 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.8 - 5.9 - 5.1 - 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14 - 5.15 - 5.16 - 5.17 - 5.18 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 7.2