Afkorting

Een afkorting is de verkorte vorm van een woord. Het kan de eerste letters van de woorden van een zin bevatten of de samengetrokken vorm van een woord zijn. Afkortingen zijn handig als de ruimte beperkt is. Gebruik ze ook om te voorkomen dat een lange term meerdere keren in een document wordt herhaald. Leg in formeel schrift een afkorting uit door bij het eerste gebruik de volledige vorm te geven. U hoeft een term die over het algemeen in afgekorte vorm wordt gebruikt of als zelfstandig naamwoord in het woordenboek wordt vermeld, niet uit te leggen. Wat is een afkorting? Een afkorting is de verkorte vorm van een term, vaak gevormd met de eerste letter van elk woord in een zin met meerdere woorden. Een afkorting kan ook gewoon de samengetrokken vorm van een enkel woord zijn. Afkortingen komen veel voor in zowel formeel als informeel schrijven. Veel termen, zoals DNA en HTML, zijn beter bekend door hun afgekorte dan door hun volledige vorm. Soorten afkortingen: Een afkorting kan een initialisme, een acroniem, een samentrekking of een andere verkorte vorm zijn. Een initialisme bestaat uit de eerste letters van de woorden in een term. Een acroniem is een afkorting die wordt uitgesproken als een woord. Wanneer afkorting gebruiken? Gebruik afkortingen om herhaling van lange zinnen en termen in een document te voorkomen. Afkortingen helpen ook om informatie gemakkelijk over te brengen wanneer de ruimte beperkt is (bijvoorbeeld in grafieken en figuren). Hoe afkortingen correct gebruiken? Leg in het algemeen een afkorting bij het eerste gebruik uit door de volledige vorm ervan op te geven. Tip: Overweeg in een academische paper of rapport een woordenlijst of lijst met afkortingen toe te voegen na de index. A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14 - A15 - A16 - A17 - A18 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9 - C10 - C11 - C12 - C13 - C14 - C15 - C16 - C17 - C18 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7 - F8 - F9 - F10 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 - G8 - H2 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - I2 - I3 - I4 - I5 - I6 - I7 - I8 - I9 - I10 - I11 - I12 - J2 - J3 - J4 - J5 - K2 - K3 - K4 - L2 - L3 - L4 - L5 - L6 - L7 - L8 - L9 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M12 - N2 - N3 - N4 - N5 - N6 - N7 - N8 - N9 - N10 - N11 - N12 - N13 - O2 - O3 - O4 - O5 - O6 - O7 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10 - P11 - Q2 - Q3 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6 - U7 - V2 - V3 - V4 - V5 - W2 - W3 - W4 - W5 - W6 - W7 - W8 - W9 - W10 - W11 - W12 - Y2 - Y3 - Z2

Acroniem

Een acroniem is een afkorting van meerdere woorden gevormd door de eerste letter van elk van deze woorden om een ​​ander woord te maken. NASA staat bijvoorbeeld voor 'National Aeronautics and Space Administration'. Wat is een acroniem? Een acroniem is een afkorting die meestal wordt gevormd met de eerste letter van elk woord in een zin, dus het vormt een uitspreekbaar woord. Dit is een geweldige manier om een ​​snellere en kortere manier te creëren om een ​​langere, meer gecompliceerde zin uit te spreken. Acroniemen omvatten ook een andere versie, "initialismen" genaamd, wat ook een zin is die wordt aangegeven door de eerste letter van elk woord in de zin te gebruiken, maar als het eenmaal is samengevoegd, kan het niet als een uniek woord worden uitgesproken. In plaats daarvan wordt het uitgesproken door elke letter van het woord afzonderlijk uit te spreken. Vaak is het heel gebruikelijk dat acroniemen of initialen in de Engelse taal op zichzelf staande woorden worden. Voorbeelden van acroniemen: BBP - Bruto Binnenlands Product; CMU - Carnegie Mellon Universiteit; BBW - Grote zwarte vrouwen; CPU - Centrale verwerkingseenheid. Waarom worden acroniemen gebruikt? Acroniemen zijn een uitstekende manier om de communicatie te versnellen, zowel geschreven als gesproken, vooral als je veel verschillende ideeën hebt en een manier nodig hebt om ze snel uit te drukken. Het is ideaal voor kinderen om op de lagere school acroniemen te leren en ze te gebruiken in hun academische schrijfwerk om het gebruik van lange, repetitieve titels te vermijden, wat kostbare schrijftijd bij examens zal besparen. 1.2 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - 3.1 - 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14 - 3.15 - 3.16 - 3.17 - 3.18 - 3.19 - 3.2 - 3.21 - 3.22 - 3.23 - 3.24 - 3.25 - 3.26 - 3.27 - 3.28 - 3.29 - 3.3 - 3.31 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9 - 4.1 - 4.11 - 4.12 - 4.13 - 4.14 - 4.15 - 4.16 - 4.17 - 4.18 - 4.19 - 4.2 - 4.21 - 4.22 - 4.23 - 4.24 - 4.25 - 4.26 - 4.27 - 4.28 - 4.29 - 4.3 - 4.31 - 4.32 - 4.33 - 4.34 - 4.35 - 4.36 - 4.37 - 4.38 - 4.39 - 4.4 - 4.41 - 4.42 - 4.43 - 4.44 - 4.45 - 4.46 - 4.47 - 4.48 - 4.49 - 4.5 - 4.51 - 4.52 - 4.53 - 4.54 - 4.55 - 4.56 - 4.57 - 4.58 - 4.59 - 4.6 - 4.61 - 4.62 - 4.63 - 4.64 - 4.65 - 4.66 - 4.67 - 4.68 - 4.69 - 4.7 - 4.71 - 4.72 - 4.73 - 4.74 - 4.75 - 4.76 - 4.77 - 4.78 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.8 - 5.9 - 5.1 - 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14 - 5.15 - 5.16 - 5.17 - 5.18 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 7.2