Beth mae DESR yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron DESR? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o DESR. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o DESR, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr DESR

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o DESR. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau DESR ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt desr ar gyfer

Pob diffiniad o DESR

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o DESR yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
DESRAdroddiad astudiaeth amgylcheddol drafft
DESRDdiffygiol emosiynol hunan-reoleiddio
DESRDwbl ymyl cleddyf cofnodion
DESRGyfradd cyflenwad effeithiol ddyddiol
DESRIs-adran ymchwil diogelwch amgylcheddol
DESRIsradd effaith dylunio

Beth mae DESR yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae DESR yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae DESR yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o DESR: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o DESR, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o DESR i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron DESR mewn ieithoedd 42 eraill.