Beth mae PALLET yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron PALLET? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o PALLET. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o PALLET, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr PALLET

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o PALLET. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau PALLET ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt pallet ar gyfer

Pob diffiniad o PALLET

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o PALLET yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
PALLETAchwynyddion i gael
PALLETAmser arweiniol caffael
PALLETAmser arweiniol cynhyrchu
PALLETAr ôl lansio profion
PALLETAthro arweiniol cynradd
PALLETCylchdaith telathrebu preifat linell
PALLETCynhyrchu Log offeryn
PALLETCynllun peilot
PALLETCynllunio a'r tîm cyswllt
PALLETCytuniad gyfraith patent
PALLETEgwyddorion addysgu
PALLETHyfforddiant cyfreithiol ymarferol
PALLETIaith rhaglennu theori
PALLETLanthanum Titanate yn arwain
PALLETMae'r rhaglen amser arweiniol
PALLETMae'r rhaglen llyfrgell tâp
PALLETMath o lwythi
PALLETPlatennau
PALLETPlatinwm
PALLETPlatoon
PALLETPlât
PALLETPortsmouth theatr fach
PALLETPrawf Lymffosyt paratoi ar
PALLETProsiect dysgu coeden
PALLETPythagoras llinell gyfochrog
PALLETRhywbeth eithaf bach
PALLETTap cysylltiad goddefol
PALLETTap cysylltiad goddefol 11
PALLETTechnolegau dysgu seiliedig ar pen
PALLETTechnolegau haen photonic
PALLETTelathrebu llinell pŵer
PALLETTeleffoni llinell pŵer
PALLETTîm arweinyddiaeth gan gymheiriaid
PALLETTîm cyswllt cyhoeddiadau
PALLETTîm cyswllt y bartneriaeth
PALLETYn y gorffennol therapydd bywyd
PALLETteipio Lymffosyt paratoi ar

Beth mae PALLET yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae PALLET yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae PALLET yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o PALLET: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o PALLET, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o PALLET i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron PALLET mewn ieithoedd 42 eraill.