SMAGS: Повърхностни движение и направляващата система


Какво означава SMAGS? SMAGS означава Повърхностни движение и направляващата система. Ако посещавате нашата неанглийска версия и искате да видите английската версия на Повърхностни движение и направляващата система, моля превъртете надолу до дъното и ще видите значението на Повърхностни движение и направляващата система на английски език. Имайте предвид, че съкращението на SMAGS е широко използвано в отрасли като банкиране, компютърни, образователни, финанси, правителствени и здравни. В допълнение към SMAGS, Повърхностни движение и направляващата система може да е съкратено за други акроними.

SMAGS = Повърхностни движение и направляващата система

Търсите общо определение на SMAGS? SMAGS означава Повърхностни движение и направляващата система. Горди сме да изброим акроним на SMAGS в най-голямата база данни от съкращения и акроними. Следното изображение показва едно от дефинициите на SMAGS на английски: Повърхностни движение и направляващата система. Можете да изтеглите файла с изображението, за да го отпечатате или да го изпратите на приятелите си чрез електронна поща, Facebook, Twitter или Тисток.

SMAGS: Повърхностни движение и направляващата система

Значения на SMAGS на английски език

Както бе споменато по-горе, SMAGS се използва като акроним в текстовите съобщения, за да представлява Повърхностни движение и направляващата система. Тази страница е за абревиатура на SMAGS и неговите значения като Повърхностни движение и направляващата система. Моля, имайте предвид, че Повърхностни движение и направляващата система не е единственото значение на SMAGS. Може да има повече от едно определение за SMAGS, така че го проверете в нашия речник за всички значения на SMAGS един по един.

Определение на английски език: Surface Movement and Guidance System

Други значения на SMAGS

Освен Повърхностни движение и направляващата система, SMAGS има други значения. Те са изброени по-долу вляво. Превъртете надолу и кликнете, за да видите всеки от тях. За всички значения на SMAGS, моля, кликнете върху "More ". Ако посещавате нашата английска версия и искате да видите дефиниции на Повърхностни движение и направляващата система на други езици, моля, кликнете върху менюто за език в дясното дъно. Ще видите значения на Повърхностни движение и направляващата система на много други езици, като например арабски, датски, холандски, хинди, Япония, корейски, гръцки, италиански, виетнамски и др.