Beth mae FDS yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron FDS? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o FDS. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o FDS, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr FDS

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o FDS. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau FDS ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt fds ar gyfer

Pob diffiniad o FDS

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o FDS yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
FDSArbenigwr datblygu teuluol
FDSArolwg cyrchfan cyntaf
FDSAstudiaeth drafft terfynol
FDSAtebion dylunio ffasiwn
FDSBlinder difrod sbectrwm
FDSBwyd a gwasanaeth cyffuriau
FDSChwistrell Deodorant fenywaidd
FDSCyfadran llawdriniaeth ddeintyddol
FDSCyfarwyddwr hedfan System
FDSCymorth uniongyrchol ymlaen
FDSDdosbarthu adran Cyllid
FDSDisgyblaeth swyddogaethol arbenigol
FDSEfelychydd Dynamics tân
FDSFanyleb ddylunio nodwedd
FDSFanyleb ddylunio swyddogaethol
FDSFfederal siopau adrannol, inc.
FDSFfederal wedi arallgyfeirio gwasanaethau
FDSFfish de Donnees de Securite
FDSFim-De-Semana
FDSFlexor Digitorum Sublimis
FDSFlexor Digitorum Superficialis
FDSFlorida Cymdeithas cennin Pedr
FDSFrost synhwyro Stat
FDSFundacion Del Sur
FDSGoruchwyliwr ardal pysgodfeydd
FDSGwasanaeth am ddim sy'n dyddio
FDSGwasanaeth danfon cyflym
FDSGwasanaeth darganfod twyll
FDSGwasanaethau ariannol y ddogfen
FDSGwasanaethau i berffeithio ffactor, inc.
FDSGyfranddaliadau llawn gwan
FDSGymorth i wneud penderfyniadau ariannol
FDSHedfan dylunio systemau
FDSOrsaf dyletswydd gyntaf
FDSPylu ystadegyn yn para
FDSSolidau toddedig benodedig
FDSSpectromedr gwahaniaeth Hidlydd
FDSStrwythur diffygiol iawn
FDSSwitsh datgysylltiad fusible
FDSSyndrom ailddosbarthu braster
FDSSynhwyrydd aflonyddwch ffens
FDSSystem Data ariannol
FDSSystem Data hedfan
FDSSystem Dynamics hedfan
FDSSystem arddangosiad hedfan
FDSSystem datblygu cyntaf
FDSSystem datblygu llawn
FDSSystem ddarparu mynych
FDSSystem ddisg Famicom
FDSSystem ddosbarthu benodedig
FDSSystem ddosbarthu tân
FDSSystem diagnosio sydd ar fai
FDSSystem dosbarthu maes
FDSSystem dosbarthu sefydlog
FDSSystem draen llawr
FDSSystem gyfeiriad y tân
FDSSystem synhwyro methiant
FDSSystem synhwyro tân
FDSWeld pethau dydd llawn

Beth mae FDS yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae FDS yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae FDS yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o FDS: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o FDS, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o FDS i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron FDS mewn ieithoedd 42 eraill.