สิ่งที่เป็น IHRCB

คุณกำลังมองหาความหมายของ IHRCB หรือไม่ ในภาพต่อไปนี้คุณสามารถดูคำจำกัดความที่สำคัญของ IHRCB หากคุณต้องการคุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพเพื่อพิมพ์หรือคุณสามารถแบ่งปันกับเพื่อนผ่านทาง Facebook, Twitter, Pinterest, Google และอื่น ๆ หากต้องการดูความหมายทั้งหมดของ IHRCB โปรดเลื่อนลง รายการคำจำกัดความทั้งหมดแสดงอยู่ในตารางด้านล่างตามลำดับตัวอักษร

อะไรไม่ ihrcb ถึง

อักษรย่อนิยาม
IHRCBพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ และสถาบัน