CRWN: Hỗn hợp Reconfigurable mạng không dây


CRWN có nghĩa là gì? CRWN là viết tắt của Hỗn hợp Reconfigurable mạng không dây. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Hỗn hợp Reconfigurable mạng không dây, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hỗn hợp Reconfigurable mạng không dây trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của CRWN được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài CRWN, Hỗn hợp Reconfigurable mạng không dây có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

CRWN = Hỗn hợp Reconfigurable mạng không dây

Tìm kiếm định nghĩa chung của CRWN? CRWN có nghĩa là Hỗn hợp Reconfigurable mạng không dây. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của CRWN trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của CRWN bằng tiếng Anh: Hỗn hợp Reconfigurable mạng không dây. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

CRWN: Hỗn hợp Reconfigurable mạng không dây

Ý nghĩa của CRWN bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, CRWN được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Hỗn hợp Reconfigurable mạng không dây. Trang này là tất cả về từ viết tắt của CRWN và ý nghĩa của nó là Hỗn hợp Reconfigurable mạng không dây. Xin lưu ý rằng Hỗn hợp Reconfigurable mạng không dây không phải là ý nghĩa duy chỉ của CRWN. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của CRWN, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của CRWN từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Composite Reconfigurable Wireless Network

Ý nghĩa khác của CRWN

Bên cạnh Hỗn hợp Reconfigurable mạng không dây, CRWN có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của CRWN, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Hỗn hợp Reconfigurable mạng không dây bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hỗn hợp Reconfigurable mạng không dây bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.