PQE: Sản phẩm chất lượng kỹ sư


PQE có nghĩa là gì? PQE là viết tắt của Sản phẩm chất lượng kỹ sư. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Sản phẩm chất lượng kỹ sư, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Sản phẩm chất lượng kỹ sư trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của PQE được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài PQE, Sản phẩm chất lượng kỹ sư có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

PQE = Sản phẩm chất lượng kỹ sư

Tìm kiếm định nghĩa chung của PQE? PQE có nghĩa là Sản phẩm chất lượng kỹ sư. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của PQE trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của PQE bằng tiếng Anh: Sản phẩm chất lượng kỹ sư. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

PQE: Sản phẩm chất lượng kỹ sư

Ý nghĩa của PQE bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, PQE được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Sản phẩm chất lượng kỹ sư. Trang này là tất cả về từ viết tắt của PQE và ý nghĩa của nó là Sản phẩm chất lượng kỹ sư. Xin lưu ý rằng Sản phẩm chất lượng kỹ sư không phải là ý nghĩa duy chỉ của PQE. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của PQE, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của PQE từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Product Quality Engineer

Ý nghĩa khác của PQE

Bên cạnh Sản phẩm chất lượng kỹ sư, PQE có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của PQE, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Sản phẩm chất lượng kỹ sư bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Sản phẩm chất lượng kỹ sư bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

PQE định nghĩa:
    ... Thêm